5 người khỏi bệnh

Võ sư người Mỹ cùng 4 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh

Chiều 31/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh đã trao giấy ra viện cho 5 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại đây, gồm: Bệnh nhân 449 (võ sư người Mỹ), bệnh nhân 450 (người chăm sóc võ sư người Mỹ), bệnh nhân 518, bệnh nhân 567 và bệnh nhân 568.