40 kiốt

Hỏa hoạn kinh hoàng, hàng chục gia đình bị mất nhà cửa trong đêm2

Vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này đã thiêu rụi hoàn toàn khoảng 40 kiốt cùng tài sản bên trong, đẩy hàng chục nhân khẩu vào tình trạng mất nhà cửa trong đêm.