4 trận động đất

Động đất 2,4 độ richter tại huyện miền núi A Lưới

Trận động đất xảy ra vào 15h27 chiều 18/2 tại huyện A Lưới ở tọa độ 16.2498 độ vĩ Bắc, 107.2433 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.0km, độ lớn 2,4 độ richter.


Liên tiếp xảy ra 4 trận động đất tại Quảng Nam

Chỉ trong sáng 26-7, đã xảy ra 4 trận động đất tại Quảng Nam, trong đó có 3 trận xảy ra tại huyện Bắc Trà My, 1 trận tại huyện Nam Trà My.