4 độ richter

Động đất 2,4 độ richter tại huyện miền núi A Lưới

Trận động đất xảy ra vào 15h27 chiều 18/2 tại huyện A Lưới ở tọa độ 16.2498 độ vĩ Bắc, 107.2433 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.0km, độ lớn 2,4 độ richter.


Động đất 3,4 độ richter ở Quảng Nam

Sáng 16-10. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện vật lý địa cầu cho biết, một trận động đất có cường độ 3,4 độ richter vừa xảy ra tại huyện Tây Giang, Quảng Nam.