4 ca mắc COVID-19 mới

BN 860 phải đến lần xét nghiệm thứ 3 mới phát hiện mắc COVID-19

Trong 4 ca bệnh tại Quảng Nam được công bố tối nay thì BN 860 phải đến lần xét nghiệm thứ ba mới cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.