4.800 viên ma tuý tổng hợp

Bắt quả tang vụ mua bán 4.800 viên ma tuý tổng hợp

Đối tượng đang giao dịch 4.800 viên ma tuý tổng hợp thì bị bắt giữ.