393 triệu Euro

Bổ sung 393 triệu Euro cho dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội

Chiều 6/12, Văn phòng Chính phủ cho biết: Thủ tướng đã đồng ý bổ sung 393 triệu Euro (trong đó vốn ODA cần bổ sung là 304,99 triệu Euro, vốn đối ứng cần bổ sung là 88,01 triệu Euro) cho Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.