38 BV

65 kết quả xét nghiệm được liên thông

Từ 1-8, 38 bệnh viện (BV) tuyến Trung ương đã bắt đầu thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm thuộc 3 chuyên ngành gồm: Huyết học, hóa sinh và vi sinh. 65 kết quả được liên thông gồm: 22 ở lĩnh vực huyết học, 17 ở lĩnh vực Hóa sinh vi sinh và 26 ở vi sinh.