36 phách gỗ

Tạm giữ gỗ lậu và tàu khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn

Cảnh sát đường thủy Quảng Nam vừa tạm giữ gỗ lậu và tàu khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn.