31 địa điểm

Những người đến 31 "điểm nóng" cần khai báo y tế

Tối 28/1, Bộ Y tế thông báo tìm những người đến 31 địa điểm ở 4 tỉnh: Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để khai báo y tế.