3000 điểm trên toàn quốc

Khoảng 70 triệu khẩu trang vải được bán tại 3.000 điểm trên toàn quốc

Số lượng khẩu trang vải kháng khuẩn đang được các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất, bảo đảm đủ cung ứng cho nhu cầu của nhân dân cả nước...