3 vụ cháy

Một tuần xảy ra 3 vụ cháy cạnh Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau

Trong vòng một tuần, bãi rác cạnh Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau (Cà Mau), phát cháy đến 3 lần.