3 tỷ đồng

Kế toán Trạm thu phí chiếm đoạt gần nửa tỷ để đánh bạc

Trong tổng số tiền đã chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng, nam kế toán Trạm thu phí T1 đã sử dụng 420 triệu đồng đánh đề mong trúng để bù vào các khoản đã hao hụt nhưng liên tiếp thua nên bỏ trốn.