3 thanh niên nghiện ma túyy

3 đối tượng nghiện mang dao, tuýp sắt đi cướp... 2 con gà

Nhóm thanh niên nghiện ma túy, sau khi nhậu xong đã cầm dao đến uy hiếp người đàn ông ngủ ở căn chòi để cướp 2 con gà.