3 nước Đông Dương

Hội thảo về hợp tác xuyên biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia

Đó là một trong những nội dung được các đại biểu đưa ra thảo luận, đánh giá tại hội thảo quốc tế thường niên Vass – Rac - Lass lần thứ 4 về hợp tác xuyên biến giới Việt Nam – Lào - Campuchia với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ 3 nước Đông Dương diễn ra tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vào ngày 27/7.