3 người Việt

3 người Việt Nam ở phía Bắc dương tính với virus Corona

Ba người Việt Nam vừa được phát hiện dương tính với virus corona gồm hai người ở Hà Nội, một ở Thanh Hóa.