3 khâu đột phá

Vĩnh Long cần khơi thông các nguồn lực mới, thúc đẩy phát triển kinh tế

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý đối với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, chuẩn bị các điều kiện xây dựng và triển khai kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, tạo được động lực đột phá mới.