3 đại dự án ở ba vì

Hà Nội yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm 3 đại dự án bị chậm trễ

UBND TP Hà Nội yêu cầu sở, ngành, nhà đầu tư, chủ đầu tư, UBND huyện Ba Vì và đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc đơn vị mình.