3 công chức

Tạm đình chỉ công tác các công chức liên quan đến vụ việc “Làm luật ở cửa khẩu quốc tế Tây Trang”

Sau khi báo chí phản ánh về vụ việc “Làm luật ở cửa khẩu quốc tế Tây Trang”, chiều 21-11, Tổng cục Hải quan chính thức cho biết, đã tạm đình chỉ công tác của các công chứng liên quan đến vụ việc.