3.500 tỷ

Hiệu quả từ 3.500 tỷ đồng của EU hỗ trợ chính sách cho y tế Việt Nam

Ngày 8/5, Bộ Y tế phối hợp với Phái đoàn liên minh Châu Âu tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình Hỗ trợ chính sách ngành y tế do EU viện trợ.

Khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời 3.500 tỷ đồng tại Trà Vinh

Ngày 19-1, Công ty Cổ phần điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh (Trungnam Trà Vinh Solar Power), Thành viên của Trungnam Group tổ chức lễ động thổ dự án Nhà máy Điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp công nghệ cao tại xã Dân Thành (thị xã Duyên Hải).