26/3

Cục A83, Tổng cục An ninh trao 25 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo

Cục An ninh chính trị nội bộ - Tổng cục An ninh đã tổ chức hoạt động về nguồn và tình nghĩa tại Tuyên Quang. Trong hoạt động, Cục A83 đã trao tặng 25 chiếc xe đạp và nhiều phần quà cho học sinh nghèo vượt khó.