25 sĩ quan

Anh đào tạo Cảnh sát biển cho các nước Đông Nam Á

Ngày 13-5, khóa đào tạo quốc tế về bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) kéo dài 5 ngày do Bộ Quốc phòng Anh tổ chức tại Việt Nam đã bế giảng.