23-10

Dự kiến ngày 23-10, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước

Chiều 16-10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.