2023

PGS.TS Tống Trung Tín được bầu làm Chủ tịch Hội khảo cổ học Việt Nam

Ngày 28-8 tại Hà Nội, Hội khảo cổ học Việt Nam (KCHVN) đã tổ chức Đại hội III (2019-2023) với sự tham dự của nhiều nhà khảo cổ học tên tuổi.