2019

Total of 21 days for 2019 public holidays announced

The total number of public holidays next year is set at 21 days, announced the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs on August 6.

2,8 triệu ôtô bắt buộc phải dán thẻ thu phí tự động

Hết năm 2019, tất cả các trạm thu giá còn lại trên toàn quốc đều phải thu phí tự động, không dừng (ETC). Đặc biệt, từ nay đến cuối năm, hơn 2,8 triệu ôtô bắt buộc phải dán thẻ thu phí tự động, nếu không sẽ bị xử phạt.