20 năm giáo dục học sinh khuyết tật Việt Nam

Hơn 500.000 trẻ khuyết tật đã được tới trường

Ngày 15-12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Hội thảo khoa học “20 năm giáo dục học sinh khuyết tật Việt Nam”.