20 ca dương tính

Dự báo 20 ca dương tính COVID-19 ở Hà Nội là theo xác suất khoa học

“Đây là con số dự báo trên xác suất khoa học, không phải con số vu vơ để cảnh báo để mọi người thấy nguy cơ tiềm tàng, từ đó thực hiện nghiêm quyết định của Thủ tướng Chính phủ; dừng lại các hoạt động không thiết yếu; không để nguồn này lây lan trong cộng đồng”, Chủ tịch UBND TP phân tích về dự báo có 20 ca dương tính với COVID-19.