2 triệu USD làm từ thiện

Bị lừa hàng tỉ đồng với kịch bản 2 triệu USD từ thiện

Giả đang bị ung thư và có 2 triệu USD muốn làm từ thiện, đối tượng đã lừa 2 người Việt Nam hơn 5 tỷ đồng.