2 đoàn tàu tông nhau

Vụ 2 đoàn tàu tông nhau ở Quảng Nam: 15h hôm nay thông tuyến đường sắt

Dự kiến 15h chiều nay, công tác khắc phục hư hỏng đường sắt sẽ hoàn thành, thông tuyến đường sắt số 1 tại ga Núi Thành.

Vụ 2 đoàn tàu tông nhau ở Quảng Nam: Đình chỉ công tác Trưởng ga Núi Thành

Thời gian tạm đình chỉ công tác ông Minh được thực hiện cho đến khi có kết luận của hội đồng phân tích, xử lý của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam.