2-7

Xăng E5RON92 tăng 420 đồng/lít

  Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố từ 16h30 ngày 2-7, Xăng RON95-III tăng 383 đồng/lít; Xăng E5RON92 tăng 420 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 292 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 326 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 105 đồng/kg.