177.000 bao thuốc lá lậu

Cần Thơ tiêu hủy hơn 177.000 bao thuốc lá nhập lậu

177.446 bao thuốc nhập lậu được xe cẩu vận chuyển bỏ vào lò đốt ở nhiệt độ cao tiêu hủy theo quy định.