150 hộ dân vùng trũng thấp

Quảng Nam sơ tán 150 hộ dân để tránh lũ

Để đảm bảo an toàn cho người dân ở các vùng trũng thấp, ven sông, ven suối, các địa phương tại Quảng Nam đã sơ tán 150 hộ dân, gồm huyện Tây Giang sơ tán 100 hộ; huyện Nam Giang sơ tán 11 hộ; huyện Nam Trà My sơ tán 5 hộ; huyện Đại Lộc sơ tán 34 hộ.