134 viên hồng phiến

Cảnh sát cơ động tuần tra đêm, phát hiện hồng phiến trên xe taxi

Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong cốp đựng đồ trên ghế phụ, nơi Kỷ ngồi một túi nilon màu xanh, bên trong chứa 132 viên hồng phiến; 1 gói màu trắng chứa ma tuý đá.