13 người xe đón dâu thiệt mạng

Chú rể và 12 người đi đón dâu không về: Tang thương bao phủ dòng Ô Lâu6

Lương Điền có nhiều người lập gia đình ở xa do cuộc sống mưu sinh. Nhưng đoàn xe rước dâu cách đây 2 hôm (29-7) đã không trở về làng… 12 con người xấu số trong cùng 1 đại gia đình trên chuyến xe định mệnh ấy đã vĩnh viễn ra đi vì TNGT.