12.000 lít xăng

Kịp thời dập tắt đám cháy từ xe bồn chở 12.000 lít xăng

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy chuyên dụng đã được huy động để kịp thời dập tắt đám cháy phát ra từ xe bồn chở 12.000 lít xăng.