115.000 đơn vị máu

Phấn đấu tiếp nhận ít nhất 115.000 đơn vị máu

Theo ông Nguyễn Hải Đường, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện cho biết, ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2015 (7/4) được tổ chức quy mô toàn quốc với mục tiêu có từ 200.000 - 250.000 người đăng ký hiến máu; tiếp nhận từ 115.000 - 120.000 đơn vị máu trong tháng 4/2015.