110 triệu

Cung ứng 110 triệu bản sách giáo khoa phục vụ năm học mới

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, để phục vụ năm học mới 2019-2020, đơn vị sẽ cung ứng khoảng 110 triệu bản sách giáo khoa để phục vụ học sinh, phụ huynh.