1010 năm

Công bố kết quả Cuộc thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Sáng 27/8, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội công bố kết quả Cuộc thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Cuộc thi sáng tác được phát động từ ngày 20-3 và kết thúc vào ngày 30/5. Ban Tổ chức đã nhận được 337 tác phẩm của gần 100 tác giả.