10 sự kiện văn hóa

Bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2014

Bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu là hoạt động quan trọng được Bộ VH-TT&DL tổ chức thường niên nhằm đánh giá, tôn vinh các sự kiện tiêu biểu trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình do Bộ tổ chức.

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao Hà Nội tiêu biểu năm 2017


Chiều ngày 29-12, sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội đã công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao tiêu biểu của thành phố. Đây là kết quả dựa trên phiếu bình chọn của gần 100 nhà báo trung ương và địa phương đang làm việc tại Hà Nội.


10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu 2018

Ngày 12-1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2018.