10 cơ sở

Sẽ có thêm 10 cơ sở điều trị cai nghiện bằng Methadone

Theo Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở đang khẩn trương lập kế hoạch thành lập 10 trung tâm điều trị cai nghiện ma túy bằng Methadone trên địa bàn thành phố.