\

Rao bán tạng trên mạng: Trò lừa đảo vì phản khoa học và vi phạm pháp luật

Tháng 8 vừa qua, Công an Hà Nội đã phá một đường dây lừa đảo mua bán thận với khoảng 40 người bị mắc bẫy. Điều đáng nói là thủ đoạn của tội phạm không có gì là tinh vi, khi chỉ đưa số điện thoại lên mang xã hội rao bán thận, nhưng nhiều người vẫn dễ tin. Trong khi việc rao bán thận… như rau không chỉ phi khoa học mà còn vi phạm pháp luật.


Đồng chí Đỗ Mười với tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Đồng chí Đỗ Mười ví quá trình thực hiện cổ phần hóa của ta giống như người chống gậy lội nước, vừa đi vừa dò đường, để cuối cùng tìm ra con đường tốt nhất.

Tập đoàn Viettel có tên và điều lệ, tổ chức hoạt động mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel. Theo đó, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội được đổi tên từ Tập đoàn Viễn thông Quân đội là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.