Toàn bộ số tiền, quà là do đoàn viên thanh niên vận động sự hảo tâm của chị Nguyễn Thị Đoàn, chủ cơ sở sản xuất điều Vũ Đoàn, huyện Đồng Phú và chị Phùng Thị Trúc, Giám đốc Công ty TNHH Nam Anh, huyện Bù Gia Mập ủng hộ.

T.Thành