Mỗi căn nhà và quà tặng trị giá 40.000.000 đồng. Xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội là hoạt động tình nguyện giàu ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên Trường Đại học An ninh nhân dân. Hoạt động này được tổ chức thường xuyên nhằm hỗ trợ, động viên cán bộ, chiến sỹ các đơn vị, địa phương, học viên của nhà trường có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống nhằm giúp họ yên tâm học tập, công tác.

Trung Quân – PV