Trung úy Trần Hải Du, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Trường Đại học ANND, cho biết: Ngày hội Hiến máu tình nguyện là hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ nhà trường. Mỗi năm học, nhà trường tổ chức hiến máu 3 lần với tổng số lượng hơn 1200 đơn vị máu.
Các đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện.

Hoạt động này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên Công an với cộng đồng. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong dịp này, cán bộ, giáo viên, sinh viên Trường Đại học ANND đã hiến tặng hơn 400 đơn vị máu.

Đ.Mừng