Tại đây, các đoàn viên, thanh niên đã trồng “Đồi cây tình nghĩa” với 2.300 cây keo tặng cho gia đình ông Nguyễn Văn Kỳ tại xóm Cầu Ngàn, xã Tân Khánh, là gia đình có công với cách mạng.

Tiếp đó, đoàn đã tới thăm và trao suất quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tập ở xã Bảo Lý, huyện Phú Bình. Cùng nằm trong hoạt động này, các đoàn viên, thanh niên đã tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho thanh niên xung phong và thương binh, bệnh binh trên địa bàn xã Tân Khánh.

Nguyễn Minh