"Trung Kiên - Tiếp sức đến trường" là quỹ học bổng nhằm hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khăn có thêm động lực để phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống. Sinh viên nhận học bổng sẽ được duy trì học bổng hàng năm cho đến khi ra trường nếu đảm bảo kết quả học tập cao hơn hoặc bằng năm trước hoặc khi hết nguồn quỹ. Trong trường hợp sinh viên không đủ điều kiện để tiếp tục nhận học bổng, Quỹ sẽ xem xét bổ sung sinh viên khác. Học bổng “Trung kiên – Tiếp sức đến trường” cũng là một trong nhiều học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên đầu năm học của Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố. Trong đầu năm học 2014 – 2015, Trung tâm sẽ xét trao 968 suất học bổng tiền mặt trị giá từ 1 – 5 triệu đồng/ suất dành cho học sinh, sinh viên với tổng trị giá 1,834 tỉ đồng cho các học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi, sinh viên có thành tích cao trong học tập.

Trao học bổng Trung Kiên - Tiếp sức đến trường.

Ngay sau buổi lễ trao học bổng, sinh viên nhận học bổng còn được giao lưu, trao đổi với chuyên gia tâm lý Thạc sỹ Nguyễn Thị Tâm – Chủ tịch HĐQT Trung tâm Tư vấn và Ứng dụng tâm lý Hoàn Việt qua chuyên đề “Phương pháp học đại học hiệu quả và các kỹ năng cần thiết trong học tập và làm việc tại đô thi lớn”. Đây là hoạt động nhằm giúp các sinh viên tháo gỡ những khó khăn trong quá trình hội nhập và thích nghi với môi trường đại học, các kỹ năng làm việc nhóm, khai thác và phát triển đề tài tiểu luận, phương pháp lập kế hoạch, sắp xếp thời gian học tập và làm việc phù hợp

N.H.