Cụ thể, MobiFone sẽ trao tặng 1.200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó tại các trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với tổng giá trị 1,2 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ trao tặng 800 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam anh hùng hoặc gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, hộ nghèo, nhà công vụ cho giáo viên các huyện vùng cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Đại diện MobiFone trao tặng 2 tỉ đồng cho tỉnh Lâm Đồng

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn còn có 20.094 hộ nghèo và 15.441 hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020).

K. Vy