Phát biểu tại đây, bà Ingrid Sperling, Chủ tịch Tổ chức Kinderhilfe đánh giá cao hiệu quả tài trợ của Tổ chức đối với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh thời gian qua.

Đồng thời, cam kết trong năm 2015, Tổ chức Kinderhilfe tiếp tục hỗ trợ cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum số tiền 440 triệu đồng để duy trì các hoạt động, góp phần nâng cao mức sống cho đối tượng đang sinh sống tại đây.

Ngoài ra, Tổ chức sẽ tiếp tục xem xét và hỗ trợ cho Trung tâm trong những năm tiếp theo

N.H.Khôi