Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia xem xét, quyết định và chỉ đạo trực tiếp thực hiện Chương trình "Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông", đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, đúng quy định.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, không tổ chức vận động tài trợ và không sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình. Việc tiếp nhận và sử dụng kinh phí do các cá nhân, tổ chức tự nguyện ủng hộ phải được quản lý chặt chẽ, đảm bảo công bằng và đúng đối tượng

T. Huyền