Đây là món quà do cán bộ, chiến sĩ Công an thuộc các đơn vị trên quyên góp hỗ trợ. Được biết, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, hiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn; vì vậy món quà thiết thực này nhằm chia sẻ với các hộ nghèo có con em đi học xa; tạo thêm điều kiện cho các em bám trường, bám lớp để học hành

N.Thùy